Stichting Papillons


De Stichting Papillons is in 1994 opgericht met het doel muziekuitvoeringen te bevorderen en te verzorgen waarbij integratie wordt nagestreefd van verschillende kunstuitingen, met het oogmerk een zo breed mogelijke spreiding van kunst, cultuur en educatie tot stand te brengen. De Stichting Papillons zal bijzondere concerten samenstellen en verzorgen voor pianiste Monique Copper die het talent heeft muziek, tekst en de beweging van beelden muzikaal verenigen.

In deze bijzondere concerten zijn meerdere kunstdisciplines onlosmakelijk met elkaar verbonden doordat zij elkaars inspiratiebron vormen en worden uitgevoerd door één persoon. De nadruk ligt op het hedendaagse element ofwel door opdrachten voor nieuwe pianocomposities, beeldende kunst, literatuur en/of in combinatie met het gebruik van hedendaagse technieken. Ook de integratie van het werk van ‘klassiekers’ in de hedendaagse kunstedisciplines of omgekeerd, hedendaagse kunstdisciplnes in het werk van ‘klassiekers, is een artistiek uitgangspunt.Bestuur
Mr Marijn de Koning voorzitter communicatie & mediadeskundige
Drs Paul Smeets vice voorzitter - ondernemer
Ir Drs Frans ter Horst secretaris/penningmeester - consultant
Monique Copper -lid - pianiste

Comité van Aanbeveling
Drs Wilfred Griekspoor directeur McKinsey & Company, Amsterdam
Geoffrey Madge pianist, Den Haag
Mr Ludo Pieters oud voorzitter SVZ, Rotterdam/Rhoon
Han Reiziger oud hoofdredacteur Klassieke Muziek VPRO
Jan Wolff directeur Muziekcentrum de IJsbreker, Amsterdam